Assen - SOPSWEPS'29

Zaterdag 7 oktober kwam SOPSWEPS'29 in de tweede ronde KNSB spelen tegen ons eerste. Zij hadden gewonnen in de eerste ronde van Groninger Combinatie 2 en wij verloren tegen Laurierboom-Gambiet. Gezien het op papier getoonde ratingverschil manoeuvreerden wij ons in de underdogpositie.
Al snel werd duidelijk dat het 1 - 1 zou worden op de onderste borden. Gertjan vergaloppeerde zich tegen Jeroen van den Berg en Tycho had groot voordeel tegen Gert Pijl. De rest kon alle kanten uit. In het laatste speeluur ging het echter mis.

Wit: Ke1, Da4, Ta1, Th1, Lf1, Lg5, Pc3, Pf3, pi a2, b2, d4, e2, f2, g2, h2; Zwart: Ke8, Dd8, Ta8, Th8, Ld6, Lf5, Pa5, Pf6, pi a7, b7, c6, d5, f7, g7, h7

Gertjan Haan - Jeroen van den Berg na 9… c6

Gertjan dacht hier toe te kunnen slaan met 10. Pxd5, maar in de afwikkeling werd duidelijk dat deze zet te opportunistisch was. Er volgde 10… b5 11. Pxf6+ gxf6 12. Lxf6 Db6

Wit: Ke1, Da4, Ta1, Th1, Lf1, Lf6, Pf3, pi a2, b2, d4, e2, f2, g2, h2; Zwart: Ke8, Db6, Ta8, Th8, Ld6, Lf5, Pa5, pi a7, b7, c6, f7, h7

Gertjan heeft twee pionnen gewonnen, maar na het strijdgewoel rest slechts één zet en het initiatief ligt bij zwart. 13. Dd1 Lb4+ 14. Pd2 Pc4

Wit: Ke1, Dd1, Ta1, Th1, Lf1, Lf6, Pd2, pi a2, b2, d4, e2, f2, g2, h2; Zwart: Ke8, Db6, Ta8, Th8, Lb4, Lf5, Pc4, pi a7, b7, c6, f7, h7

Hier wordt duidelijk dat wit moet kiezen: dame geven of verdedigen met 15. Lg5 wat niet echt aantrekkelijk lijkt. Gertjan koos voor het eerste, waarvan de engine achteraf concludeert dat dat niet juist is. 15. Lxh8 Lxd2+ 16. Dxd2 Pxd2 17. Kxd2 0-0-0 18. Le5

Wit: Ke1, Dd1, Ta1, Th1, Lf1, Lf6, Pd2, pi a2, b2, d4, e2, f2, g2, h2; Zwart: Ke8, Db6, Ta8, Th8, Lb4, Lf5, Pc4, pi a7, b7, c6, f7, h7

Hier behield Jeroen het initiatief met 18… Txd4+ 19. Lxd4 Dxd4+ en won gedecideerd.

Gelukkig trok Tycho tegen Gert Pijl de stand gelijk, alhoewel hij onderweg zijn mooi opgebouwde voordeel even uit handen dreigde te geven.

Wit: Kh1, Dd3, Td1, Tf1, Le2, Pc3, pi a2, b2, c2, f5, g2, h2; Zwart: Kg8, Dc7, Ta8, Td8, Lf6, Pb6, pi a6, b7, d6, f4, f7, g7, h6

Gert Pijl - Tycho Bruggink na 17… exf4

De pion terugnemen met de toren lijkt voor de hand te liggen en bleek ook het beste, maar zwart neemt dan op c3 en bezorgt wit een zwakke c-lijn. Daarom speelde wit het zwakke 18. Pe4, waarna Tycho de keuze heeft: nemen op b2 of de pion op f4 verdedigen. Tycho koos voor het laatste waarop wit wederom een zwakke zet produceerde. Na 18… Le5 19. f6? d5! heeft wit problemen.

Wit: Kh1, Dd3, Td1, Tf1, Le2, Pe4, pi a2, b2, c2, f6, g2, h2; Zwart: Kg8, Dc7, Ta8, Td8, Le5, Pb6, pi a6, b7, d5, f4, f7, g7, h6

Wijkt het paard dan neemt zwart op f6 en heeft het groot voordeel. Daarop besloot wit het paard te geven met in ieder geval aanvalskansen met 20. fxg7 dxe4 21. Dxe4 Lxg7
Tycho keepte de schijnbare tegenkansen voorbeeldig en behield zijn voordeel. Tegen de veertigste zet greep hij mis.

Wit: Kh1, Df3, Te1, Lf5, pi a2, b2, g2, h2; Zwart: Kg8, De6, Te8, Lg7, Pe3, pi a6, c4, f7, h6

Hier is 37… Df6 geboden, maar na 37… Dxf5 38. Dxf5 Pxf5 38. Txe8+ Kh7 leverde Tycho dus een kwaliteit in.

Wit: Kh1, Te8, pi a2, b2, g2, h2; Zwart: Kh7, Lg7, Pe3, pi a6, c4, f7, h6

Hier moest wit 40. g4 spelen maar met nog weinig tijd op de klok koos hij voor 40. Tb8, waarna Tycho toch weer voordeel kreeg en het eindspel feilloos uitspeelde en won.

Maarten leek tegen Michiel Geelen een mooi initiatief te hebben.

Wit: Kg1, Dd3, Ta1, Td1, Lg5, Pe4, Pf3, pi a2, b2, d4, e5, f2, g2, h2; Zwart: Kg8, Dd8, Tc8, Tf8, Le7, Pd5, Pd7, pi a6, b5, c6, e6, f7, g7, h7

Maarten Dijkstra - Michiel Geelen na 15. Pe4

Met 15… c5 16. Lxe7 Dxe7 17. Peg5 h6 18. a4 c4 pakte zwart ruimte op de damevleugel waarna hij geen moment meer in gevaar kwam. Een terechte en regelmatige remise dus.

Met de stand van 1½ - 1½ moest het laatste speeluur voor de tijdscontrole de beslissing geven. Helaas ging het op de meeste borden verkeerd.

Elmar had mooie druk op de d-lijn tegen Paul van Onselen. Om het af te maken werd Elmar iets te ambitieus. Een schijnoffer pakte verkeerd uit en verlies was niet meer te vermijden.

Martin hield lang stand tegen Johan Booij. In een complexe partij hield hij kansen, maar uiteindelijk trok hij aan het kortste eind. Dat is geen schande tegen ruim 300 ratingpunten minder. Commentaar van Martin:
“Helaas opnieuw een nederlaag voor mij, maar ik wist het mijn tegenstander flink lastig te maken!

Wit: Kg1, Dd1, Ta1, Te1, Le3, Lf3, Pc3, pi a4, b2, c2, d5, e4, f2, g3, g4; Zwart: Ke8, Df6, Ta8, Th8, Lc8, Lg7, Pg6, pi a6, b6, c7, d6, e6, f7, g5, h6

Johan Booij - Martin van Velzen na 20. g3

Het stukoffer 20… Pf4!? ziet er kansrijk uit, en ondanks dat ik het niet goed uit kon rekenen besloot ik het erop te wagen. Meteen nemen is niet goed, dus speelde wit 21. Lf3 Dg6 22. Kf1 h5! Nu moet wit wel nemen, maar ik krijg het stuk meteen terug: 23. gxf4 hxg4 24. f5 gxf3! 25. Dxf3 25. fxg6?? Th1 mat moet uiteraard even gezien worden! g4 26. Dg3

Wit: Kf1, Dg3, Ta1, Te1, Le3, Pc3, pi a4, b2, c2, d5, e4, f2, f5; Zwart: Ke8, Dg6, Ta8, Th8, Lc8, Lg7, pi a6, b6, c7, d6, e6, f7, g4

Opnieuw een stukoffer! 26… Lxf5! De sterke pionnen en blijvende kansen tegen de witte koning leken me voldoende compensatie, en de computer geeft me groot gelijk. 27. exf5 Dxf5 28. Dg2 Df3! Het lijkt niet logisch om met een stuk minder dameruil aan te bieden, maar als wit er op in gaat komt zijn koning niet meer weg uit het matnet. 29. Kg1 0-0-0? Helaas ga ik dan toch de fout in… Uiteraard is 29… f5 aangewezen, met dynamisch evenwicht. 30. Pe4 en hierna nam wit de aanval over en mocht op zet 55 het punt in ontvangst nemen.”

Pieter moest in het verre middenspel ook materiaal inleveren tegen Marcel Peek en ging ook ten onder. Zijn commentaar:
“Ik kwam wat gedrukt uit de opening, maar toen mijn tegenstander een paar onnauwkeurige zetten deed, kon ik op een gegeven moment counteren met een zeer goede stelling tot gevolg. Mijn tegenstander besloot tot een stukoffer wat in wederzijdse tijdnood een interessante partij opleverde. Ik dacht op een gegeven moment een goede truc te hebben, voerde hem verkeerd uit, gaf vervolgens een dame weg tegen een toren, maar ik wist nog een enigszins houdbare stelling over te houden. In tijdnood speelden we beiden niet optimaal, na de tijdnood miste ik direct de beste zet en kon een paar zetten later opgeven.”

Arjan speelde een puike partij tegen Jan Roebers. Hij had het initiatief en leek op een overwinning af te stevenen. Ergens ging het fout en in het eindspel nog iets meer, waardoor hij toch nog verloor.

Rieks deed het eveneens niet slecht tegen Tom Bottema. Met een kwaliteit minder had hij als compensatie prachtige vrijpionnen in het centrum. Deze compensatie bleek voldoende om remise af te dwingen, hetgeen gezien het ratingverschil een prima prestatie is.

Over vier weken zullen we thuis tegen medehekkensluiter Almelo de punten moeten pakken.

Toeschouwers waren: Wilfred Jansen, Tinus Spriensma, Wout Knol, Geon Knol met dochter Evie, Frank van der Werff, Ton van Velzen, Lyne en Remco Bruggink en Gerard Voorintholt.

De gedetailleerde uitslagen zijn:

  Assen       1984 - SOPSWEPS'29     2083 2 - 6
1. Pieter Tromp   2100 - Marcel Peek     2273 0 - 1
2. Rieks Taal    2089 - Tom Bottema     2199 ½ - ½
3. Martin van Velzen 1911 - Johan Booij     2219 0 - 1
4. Arjan Dwarshuis  1979 - Jan Roebers     2046 0 - 1
5. Elmar Hommes   2052 - Paul van Onselen  2048 0 - 1
6. Maarten Dijkstra 2035 - Michiel Geelen   1987 ½ - ½
7. Tycho Bruggink  1860 - Gert Pijl      1903 1 - 0
8. Gertjan Haan   1843 - Jeroen van den Berg 1989 0 - 1

Partijen